Hangyák

„Jó reggelt, sürgő hangyanép!
Korán munkához láttatok
Henyélő nincs közöttetek!
Nálunk nem így van a dolog! ”

(Tompa Mihály)

Hangyák (Formicidae)

A hangyák (Formicidae) családja a társaséletű hártyásszárnyúak rendjébe tartozik. Közösségalkotó rovarok. Több mint 12 000 fajuk ismert, a trópusokon nagyobb változatosságot mutatnak. Különleges életmódjuk van. Valószínű, hogy mindenki látott már hangyát. Az is találkozott velük, aki a szabad természetben nem kereste fel tudatosan. Aki kicsit is érdeklődik eme parányi élőlények kolóniája iránt, annak érdemes a természetben is megfigyelni egy-egy hangyabolyt. A hangyák szervezett államokban élnek. Bámulatos építményeket alkotnak.   Tapasztalhatjuk, hogy hívatlanul is megjelennek az emberi lakásban, s ilyenkor milyen nehezen lehet kipaterolni őket. A hangyáknál számos emberi tulajdonságot figyelhetünk meg. Ezek például:  az államuk megszervezése, kertészkedő munkájuk, rabszolgákért vívott csatáik. Nem egyszer láthatjuk őket, mint állattenyésztők, kik békésen terelgetik, legeltetik nyájukat. Ezek a tevékenységek csak hasonlítanak az ember szokásaihoz, mégis lényeges eltérés fedezhető fel benne. A hangyák telepeikben, amit hangyabolynak nevezünk, nagy rendszer figyelhető meg. Némely hangyabolyban több millió-egyed él.

Az egyedek lehetnek:

  • steril nőstények (dolgozók)
  • termékeny hímek (here)
  • termékeny nőstények (királynő).

Azt, hogy ennyire pontosan, alaposan le tudjuk írni a hangyák kinézetét, fajtáit, viselkedését, illetve kolóniájuk életét, annak a pár tudósnak köszönhetjük, akik szinte az egész életüket megfigyelésükre áldozták. Ők voltak:  Forel, Emery, Wasmann és Wheeler .

Az eddig leírt mintegy ötezer hangyafaj között kevés a nagyobb termetű, s testük külső felülete is többnyire színtelen. A trópusok alatt élők között csupán egynéhány fajnak fémfényű a kitinpáncélja (Polyrhachis). Annál változatosabb azonban testük alakja.

Fontos ismertetőjelük, hogy potrohuk egy vagy a két első íze vékony nyéllé alakulva kapcsolja a tulajdonképpeni potrohot a torhoz. Az egy- vagy kétízű potrohnyél alakja és nag aláljuk meg a szájszerveket, két oldalán az összetett szemeket, homloki részén pedig a három pontszemet. Sokszor az összetett szemek fejletlenek, a pontszemek pedig teljesen hiányoznak. A két homlokléc oldalához ízesül a hangyák egyik legfontosabb érzékszerve, a csáp.ysága az alcsaládokon és nemeken belül igen különböző. Az egyízű potrohnyél háti része rendszerint vastag tégla- (Ponerinae) vagy pikkelyalakú (Camponotinae). Ha kétízű a potrohnyél (Myrmicinae), akkor az első többnyire hengeralakú elülső részén, hátulsó részén pedig megvastagodott, a második íz pedig rendszerint gömbalakú. A hangya fejének alakja és viszonylagos nagysága nagyon változó; a száj fölötti részt homlokpajzsnak nevezik; amelynek felső részéhez csatlakozik a háromszögletű homlokmező, és a két homlokléc. A fej elülső részén találjuk meg a szájszerveket, két oldalán az összetett szemeket, homloki részén pedig a három pontszemet. Sokszor az összetett szemek fejletlenek, a pontszemek pedig teljesen hiányoznak. A két homlokléc oldalához ízesül a hangyák egyik legfontosabb érzékszerve, a csáp